Centrale ontmoetingsplek

In 2011 is door de Stichting R.K. Begraafplaats Groenlo een enquête gehouden onder de lokale bevolking, waarbij men kon aangeven waarin de begraafplaats zich nog kan verbeteren of waar specifiek behoefte aan is. Hier is door 53% enthousiast op gereageerd en op basis hiervan is door de stichting besloten om een aantal zaken aan te pakken. In de afgelopen jaren is dit door de begraafplaatsbeheerder Dinand Froeling - tezamen met de vrijwilligers - uitgevoerd, en met een prachtig resultaat.

Er is een centrale ontmoetingsplek bij het grote kruis gecreëerd dat kan worden gebruikt om bij een begrafenis gebeden, toespraken e.d. te houden. Waarna de familie - indien men het wenst - in besloten kring de overledene naar het graf brengt om afscheid te nemen. Maar de centrale ontmoetingsplek kan ook als stilte- of rustplek dienst doen.

Daarnaast is speciaal aandacht gegeven aan het plaatsen van een urn. Men kan dit doen in het columbarium, in de urnentuin of in een urnenkelder. In bijgaande filmpje ziet u een reportage die door de lokale ziekenomroep van Groenlo is gemaakt over de recente aanpassingen: