Grafmonumenten en gedenktekens

Als gevolg van de toenemende individualisering is er behoefte aan een eigen identiteit en vorm van gedenktekens en grafmonumenten. Wij bieden deze diversiteit de ruimte, mits er rekening wordt gehouden met de door het bestuur vastgestelde maatvoering die vastgelegd is in ons reglement. Voor het plaatsen van een monument is een vergunning nodig, die via de steenhouwer loopt in overleg met de begraafplaatsbeheerder.

Op onze begraafplaats is het ook mogelijk na de crematie de urn bij te zetten, de as te verstrooien of een naamplaatje op de gedenkzuil te plaatsen.